Friday, 8 September 2017

Bou aan 'n Godvrugtige karakter

Inleidend

Die verkeerde wat jou kind doen is nie altyd ‘n direkte verset teen jou gesag nie (ongehoorsaamheid). Baie van die verkeerde wat jou kind doen is as gevolg van ‘n tekort aan karakter. (Paul David Tripp)

Lees meer


Kliek hier vir Power Point aanbieding.

Kliek hier vir 'n lys van emosies en moontlike vrae om die hart agter gedrag te bepaal.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.