Friday, 8 September 2017

Karakter eienskap: Geloof

“Ek glo” so bely ons. Ons is gelowiges.
Die geloof onderskei ons van ander mense. Dis ons unieke kenmerkende eienskap.
Ons leef altyd en oral uit die geloof, “ons glo” staan oor ons hele lewe geskrywe.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.