Friday, 20 July 2018

Hoofstuk 4: "Manipulation"

I am supposed to respond how?

Wat is manipulasie en is alle manipulasie sondig? Kliek hoor om meer uit te vind.

Thursday, 21 June 2018

Hoofstuk 3: "Idolatrous Emotional Attachments"

What do you mean I can live without him?

Wat is goddelose emosionele verbindings? Kliek hier om meer hieromtrent te leer.

Lees die volgende artikel van John Piper vir meer inligting : Let marriage be held in honor

Hoofstuk 2: "Gossip and Slander"


Well, isn't it OK if my mother told me?

Lees meer oor wat die Bybel ons leer van skinder.

Wednesday, 8 November 2017

Karaktereienskap: Vergifnis


Luister na die volgende preek deur Pastor John Mac Arthur: Forgiveness

“To err is human, to forgive is divine” – Alexander Pope
Lees meer oor wat die Bybel ons hieromtrent leer

Films om te kyk vir ontspanning