Thursday, 3 August 2017

‘n Vrou se werk: roeping vs beroep

Baie vrouens worstel met die besluit om te werk of nie te werk nie (beroep beoefen) veral wanneer daar kindertjies in die gesin begin aankom. Tydens hierdie bespreking wil ons kyk wat die Bybel vir ons leer oor die vrou, werk asook ons rol as vrouens vir ons mans, ma’s vir ons kinders en werkers in ons huis. Lees meer

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.