Tuesday, 10 October 2017

Karakter eienskap: Gehoorsaamheid

Luister na die volgende preek deur Pastor John Mac Arthur: Obedience

Wat is gehoorsaamheid? Lees meer

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.