Friday, 24 June 2016

Baie Geluk

Die Here het nog twee mammas geseen met kindertjies. Baie geluk aan Natasha en Lydia, ons bid dat die Here in hierdie lewe vir Eben en Paul -Willem seen met geloof in Hom alleen.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.